กิจกรรม กิจการประปา ทั้งหมด
ข่าวประจำวัน ทั้งหมด


ประกาศกิจการประปา กองทัพเรือ  สำนักงานกิจการประปาฯ ปิดทำการในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

ประกาศกิจการประปา กองทัพเรือ สำนักงานกิจการประปาฯ ปิดทำการในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

เรียน ผู้ใช้น้ำ เนื่องจากวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นวันหยุดชดเชยวันแรงงาน สำนักงานกิจการประปา สวัสดิการสัมปทาน ทร. ขอปิดทำการ ๑ วัน และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕